Nieuws

Den Helder, 11 april 2022
 

Update COVID-19 Stichting Zorg aan Zee

Ruim twee jaar hebben wij allen te maken met maatregelen om de risico’s van besmetting van vrijwilligers, medewerkers en gasten te minimaliseren. Dat is goed gelukt en een verdienste van iedereen, medewerkers en vrijwilligers!! Inmiddels zijn de maatregelen in Nederland fors versoepeld. Uitzondering daarop vormen tot op zekere hoogte nog steeds de kwetsbare groepen, maar gezien de ontwikkelingen in Nederland heeft het bestuur en coördinatoren vorige week het Covid-19 beleid geëvalueerd en besloten forse versoepelingen door te voeren. Met ingang van vandaag gelden de volgende maatregelen voor de medewerkers.

Algemene maatregelen

  • was uw handen bij binnenkomst en bij het binnengaan en verlaten van de gastenkamer.
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Bij klachten? Blijf thuis en doe een test. Meldt dit aan de coördinatoren.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht.Tijdens de verzorging van gasten dragen zowel verplegend personeel als vrijwilligers medische mondkapjes (de zgn. IIR maskers) en handschoenen.

Maatregelen ten aanzien van gasten

  • Er worden uitsluitend gasten opgenomen van wie er een recente negatieve zelftest op het coronavirus COVID-19 beschikbaar is.
  • Mocht ondanks testen vóór opname onverhoopt toch een gast met (sterke verdenking op) Corona in het hospice verblijven, dan mag alleen verplegend personeel bij deze gast in de kamer. Zij dragen IIR masker, spatbril, handschoenen en wegwerpschort met lange mouwen

Maatregelen ten aanzien van bezoek

  • Bezoek wordt nog steeds voor binnenkomst bevraagd op eventuele COVID 19 gerelateerde klachten.
  • Het blijft voor familie, vrienden en andere bekenden van gasten alleen mogelijk om op bezoek te gaan via de buitenentree van onze gasten. Bezoek dient via de buitenentree het appartement te verlaten.

 

Medewerkers of vrijwilligers die in aanraking zijn geweest met besmette personen in hun omgeving mogen bij geen klachten diensten draaien maar wel met mondkapje. Bij klachten blijft u thuis en wordt u dringend geadviseerd om een zelftest te doen.

Den Helder, 11 april 2022

 

16 juli 2020

Deze tuin nodigt onze gasten uit om op het zitje plaats te nemen.

 

tuin

 

 

 

 

Copyright 2022 Zorg aan Zee