Nieuws

28 november 2021
 
Kunstveiling
 
De Helderse kunstschilder Ans Obbens-Witte van Atelier Nuans organiseert op 28 november een kunstveiling waarvan de opbrengst deels ten goede komt aan ons hospice. Vanaf 13.30 uur worden in hotel Den Helder schilderijen en beelden/keramiek van lokale kunstenaars geveild.
 
Tijdens de veiling zijn wij aanwezig met een informatiestand.
 
Kunstenaars kunnen voor meer informatie contact opnemen met Ans Obbens, nuans@planet.nl  of 06-42669139.
 
 

16 juli 2020

Deze tuin nodigt onze gasten uit om op het zitje plaats te nemen.

 

tuin

 

 

10 april 2020

Bloemen geschonken aan de gasten en medewerkers van Zorg aan Zee door Ali B en de burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder

 

 

 

Hartverwarmend. We voelen ons in deze bijzondere tijd erg gesteund en gewaardeerd.

Namens de gasten en de medewerkers hartelijk bedankt. 

 

24 maart 2020

Voorlopig geen gastzorg bij Zorg aan Zee 

Vanwege de Corona-crisis heeft het bestuur besloten dat per direct en tot nader bericht geen gastzorg meer wordt gegeven. De hospicezorg kan vooralsnog dankzij toegewijde inzet van vrijwilligers en medewerkers doorgaan binnen de afgesproken spelregels die voor de vrijwilligers, medewerkers, en gasten en hun bezoek gelden. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de coördinatoren.

 

20 maart 2020

Bezoek aan onze gasten

In de zorg worden er verdergaande maatregelen genomen om ouderen te beschermen tegen het coronavirus.

De afgelopen weken is er veelvuldig overleg geweest met bestuur en zorgverleners om het beleid op maat af te stemmen voor onze gasten.

Vanaf heden is het voor familie, vrienden en andere bekenden van gasten voorlopig alleen mogelijk om op bezoek te gaan via de buitenentree van onze gasten.  Verblijf is alleen toegestaan in het appartement van onze gast.

Bezoek dient via de buitenentree het appartement te verlaten.

Het besluit is in lijn met het advies van het Outbreak Management Team (OMT) - RIVM over het beperken van contacten en in het bijzonder het beperken van bezoek aan kwetsbare personen.

We moeten elkaar beschermen. Dat doen we door ons gezonde verstand te gebruiken en de maatregelen zorgvuldig uit te voeren.

Wij hopen dat na 6 april de maatregel kan worden opgeheven en danken u voor de medewerking.

 

17 maart 2020

Spelregels voor bezoekers tijdens Corona-crisis

Ook in ons hospice Zorg aan Zee zijn afgelopen weken de nodige maatregelen getroffen om de risico’s van besmetting van vrijwilligers, medewerkers en gasten te beperken. Daarbij hanteren wij de richtlijnen van het kabinet, RIVM en de koepel Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). Zorg aan Zee is aangesloten bij deze koepel.

Uitgangspunt is dat wij de zorg voor onze gasten op een verantwoorde manier kunnen blijven voortzetten. En ook dat onze gasten die zich in hun laatste levensfase bevinden bezoek kunnen blijven ontvangen. Echter ook bezoekers vormen een besmettingsrisico voor de vrijwilligers, medewerkers en gasten. Daarom vragen wij aan u als bezoeker om de volgende spelregels in acht te nemen:

- handen geven of een knuffels uitdelen aan vrijwilligers en medewerkers is niet toegestaan.

- nies in uw elleboog.

- houd gepast afstand tot medewerkers en vrijwilligers waar dat mogelijk is.

- bent u verkouden, heeft u koorts of klachten aan uw luchtwegen ga dan niet op bezoek in het hospice. Blijf dan thuis hoe moeilijk dat ook is.

- u dient bij aankomst uw handen goed te wassen met water en zeep. In de badkamers is hier gelegenheid voor. Herhaal dit regelmatig tijdens uw bezoek. Doe het ook als u weer vertrekt.

Vragen?

Met eventuele vragen kunt u terecht bij de coördinatoren.

Wij hopen dat wij op deze manier de risico’s voor een ieder beperken en vooral dat de zorg in deze bijzondere tijd voor onze gasten, uw dierbaren in een huiselijke sfeer door kan gaan.

Alvast dank voor uw medewerking

 

 

Op donderdag 5 maart schenkt de Lionsclub Den Helder een cheque ter waarde van € 1.500,00 aan Zorg aan Zee Den Helder

Lionsclub Den Helder had in het najaar van 2019 besloten om een wijnactie te organiseren. Voor de club was het voor het eerst.  Het was kort dag en alles moest voor de feestdagen geregeld zijn. Niet altijd even gemakkelijk maar het minst moeilijke was het bepalen van het goede doel van de actie. Dat moest het hospice Zorg aan Zee worden, daar was iedereen het over eens. Uit dankbaarheid en als ode aan het vele liefdevolle werk wat daar al 15 jaar met vrijwilligers verricht wordt.

 

 

Kunst bijdrage van onze medewerkers

Op donderdag 13 februari j.l. vond een evaluatie plaats met de medewerkers van Zorg aan Zee. In de middag konden medewerkers kiezen om onder begeleiding van kunstenares Lydia de Loos schilderopdrachten uit te voeren of onder begeleiding van Phinessaen en Chantal van Galerie en Pottenrie Het Tiende Kind met klei een onderwerp te verbeelden. Onze medewerkers werd verteld dat de kunstwerken een plaats krijgen in ons huis. Er werd met veel enthousiasme aan beide project gewerkt. De schilderijen zijn inmiddels in de hal opgehangen. 

 

/Users/keeslos/Pictures/Exporteren/kunst-1.jpg

 

/Users/keeslos/Pictures/Exporteren/kunst-2.jpg

 

 

Specsavers schenkt cheque ter waarde van € 1.002,00 aan Zorg aan Zee Den Helder

Dinsdag 25 februari 2020 heeft Anita Hoedjes een cheque ter waarde van € 1.002,00 uit handen van de heer Joost Hulst van Specsavers ontvangen.

Gedurende een jaar zijn klanten in de gelegenheid gesteld een munt te doneren aan een lokaal goed doel in Den Helder.

Joost Hulst vertelde dat 85% van de klanten spontaan kozen voor Zorg aan Zee.

Joost vertelde tevens trots te zijn dat Specsavers het afgelopen jaar voor Zorg aan Zee heeft mogen sparen.

Het prachtige bedrag zal ten goede komen aan de aanschaf van zomerplanten van de tuin.

Copyright 2022 Zorg aan Zee