Thuiszorg Den Helder

Veel mensen brengen de laatste fase in hun leven het liefst thuis door. Zorg aan Zee biedt voor de dagelijkse, emotionele zorg, voor zowel de patiënt als de familie, geschoolde vrijwilligers. Op die wijze kunnen patiënten, omringd door familie en naasten, in hun vertrouwde omgeving blijven. Naast de professionele thuiszorg en de ondersteuning van de huisarts voor de medische verzorging zijn de vrijwilligers van Zorg aan Zee er vooral voor de emotionele en praktische zorg.

Onze vrijwilligers zijn getraind in de palliatieve terminale zorg. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken, maar zijn er vooral om de patiënt en de mensen er omheen te ontlasten. Zo krijgen familieleden de gelegenheid om even rust te nemen, een frisse neus te halen of andere zaken te regelen. De zorg wordt zowel overdag als ’s nachts aangeboden.

Hoe wij werken

Via uw huisarts of specialist kunt u worden aangemeld voor Zorg aan Zee thuiszorg. Natuurlijk kunt ook zelf contact met ons opnemen. De dagelijkse leiding van Zorg aan Zee is in handen van Anita Hoedjes en Janetta Veenstra. Deze coördinatoren zijn zowel telefonisch als via de mail bereikbaar.

Een of meerdere dagdelen

Afhankelijk van uw zorgvraag kan de hulp meerdere dagdelen per week of iedere dag worden ingezet. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken naar uw wensen en wij proberen daar de juiste vrijwilliger(s) bij te vinden. 

 

Geen kosten

Onze vrijwilligers zijn er vooral ter ondersteuning van de familie en kunnen zowel overdag als 's avonds en 's nachts komen waken. Aan deze diensten zijn geen kosten verbonden.

Onze mensen

In het hospice worden onze gasten 24 uur per dag begeleid en verzorgd door een team van verpleegkundigen en ondersteund door 130 vrijwilligers. Zij hebben een bewuste keuze gemaakt om te komen werken in ons hospice.

Tijdens trainingen worden medewerkers goed voorbereid op hun taken. Zij weten dat onze gasten voorop staan en voelen goed aan wanneer een gast ruimte nodig heeft of juist zorg en aandacht.

Vrijwilligers helpen bij de verzorging van de gasten; altijd in overleg en in samenwerking met de verpleging en eventuele naasten.

Er zijn in het hospice vrijwilligers die meehelpen in de zorg, of boodschappen doen, de tuin onderhouden, of maaltijden koken en de koffie en thee verzorgen. Desgewenst kunnen familieleden en vrienden van onze gasten een belangrijke rol spelen bij de verzorging. Zij zijn altijd welkom.

DAGELIJKSE LEIDING
Anita Hoedjes en Janetta Veenstra hebben de dagelijkse leiding van het hospice.

Anita Hoedjes

Anita Hoedjes begon ooit als Z-verpleegkundige op Noorderhaven en zette voor diezelfde organisatie een vrijwilligerscentrale van 500 mensen op. “Ik zag hoe rond de geboorte veel is geregeld, maar rond de terminale zorg nog te weinig. Mijn plan om een hospice in Den Helder op te richten kreeg destijds veel steun. Inmiddels is ons hospice stevig verankerd in Den Helder. En dat is te danken aan een groot deel van de Helderse samenleving. We doen het met elkaar. Ons medisch team, onze vrijwilligers, onze donateurs, het bestuur; iedereen draagt zijn of haar steentje bij. Ieder mens mag bij ons zichzelf zijn. En ieder mens heeft recht op een waardig einde. Die twee waarden bepalen onze kracht en het succes van ons hospice.”

Janetta Veenstra

Janetta Veenstra was A-verpleegkundige in Rotterdam en deed daarnaast diverse opleidingen zoals die van oncologieverpleegkundige. Ze was jarenlang afdelingshoofd in een groot ziekenhuis waar altijd gestreefd werd naar topzorg. “Zoals we het hier  in het hospice doen, dat is de zorg die je voor iedereen zou wensen. Hier is tijd en aandacht, mensen gaan onvoorwaardelijk voor elkaar. Je ziet dat deze manier van zorg niet alleen goed is voor de gasten, maar ook voor de familie. En dat kan alleen maar doordat we die prachtige groep vrijwilligers hebben, een dwarsdoorsne van onze maatschappij. Zij zijn het goud van onze organisatie. Als gasten eenmaal over de drempel zijn dan voelen ze de liefde en de positiviteit. Dan kunnen ze gaan loslaten.”

Ons medisch team

Judith Bos

Judith Bos liep in haar baan als wijkverpleegkundige steeds meer aan tegen de strakke tijdschema’s. Het werk in het hospice vindt ze een verademing: “Het is zo fijn dat je tijd en ruimte hebt om er wezenlijk te zijn voor mensen. Ondanks mijn professionele blik probeer ik ook de luchtigheid erin te houden. Soms ben je serieus, maar er is hier ook ruimte voor humor."

Esther de Kort

Esther de Kort werkte 26 jaar als verzorgende in verpleeghuis Den Koogh toen ze besloot haar diploma als verpleegkundige te behalen. Haar felbegeerde papiertje werd ‘beloond’ met haar droombaan in het hospice. “Ik wilde dit zo graag, maar had nooit gedacht dat ik een kans zou maken. Het is een prachtige werkplek, het totaalplaatje klopt."

Word vrijwilliger!

Wij zoeken mensen met het hart op de goede plek. Wil je graag iets betekenen voor anderen, ben je flexibel, kun je goed luisteren en samenwerken en zo nodig op de achtergrond de helpende hand bieden? Dan ben je wellicht op je plek in ons hospice. Wij vragen beschikbaarheid voor minimaal één dagdeel van 4 uur per week.

Het hospice

Onze vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze organisatie. Vrijwilligers ondersteunen het medische team van beroepskrachten onder meer bij de lichamelijke verzorging van onze gasten. Vrijwilligers verrichten vaak ook licht huishoudelijke werkzaamheden en verzorgen koffie, thee of maaltijden voor onze gasten en hun bezoek. Er zijn ook vrijwilligers die in de tuin werken, technische klussen verrichten of boodschappen doen.

De thuiszorg

Zorg aan Zee biedt ook thuiszorg bij mensen in hun laatste levensfase. Als vrijwilliger bent u er vooral ter ondersteuning van de familie. De huisarts begeleidt de medische zorg en de professionele thuiszorg verricht verpleegkundige en zwaardere huishoudelijke taken. Wij zoeken vrijwilligers die zowel overdag als ’s nachts ondersteuning willen bieden, zodat huisgenoten worden ontlast. Tijden worden altijd in overleg afgesproken.

   ONZE VRIJWILLIGERS

Aukje van Gelder-Dijkstra

Aukje van Gelder-Dijkstra (80 jaar) is letterlijk en figuurlijk één van de oudste vrijwilligers van het hospice: ”Ik was al aan het gordijnen en spreien naaien toen het huis nog open moest. Na mijn pensionering als verpleegkundige miste ik de zorg. Ik was een van de eerste vrijwilligers die zich aanmeldde en ik vond het heel spannend. Tijdens een vrijwilligerstraining met zo’n 90 mensen voelde het meteen goed. Iedereen komt voor hetzelfde doel. En dat schept een band. Ik draai nog zeker een keer in de week een dienst van vier uur. Het liefst help ik een verpleegkundige mee tijdens de zorg. Dat vind ik het aller plezierigst. Toch nog zorgen zonder dat ik de verantwoordelijkheid hoef te dragen.”

Richard Adelaar

Richard Adelaar (58 jaar) kwam als militair vanuit de logistiek bij het militaire kookteam van het KIM terecht en besloot na zijn pensionering voor de gasten van het hospice te gaan koken. “Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen aan deze organisatie. Juist deze kleinschalige, warme zorg maakt dat mensen hier op waardige wijze afscheid kunnen nemen van het leven. Ik probeer zo lekker mogelijk te koken. Al nemen gasten maar een paar kleine hapjes, dat maakt me niets uit. Ik kook gericht op de gasten, maar zorg wel voor variatie. Als ik weet dat een gast graag vis lust, dan rij ik nog even naar de visboer. Ik heb nu twee keer op kerstavond mogen koken voor zo’n dertig mensen; gasten, familie, vrijwilligers, verpleegkundigen. Dat is heel bijzonder. Ik ben blij dat ik het kan doen.”

Goed om te weten

Al onze vrijwilligers starten met een basiscursus en worden regelmatig bijgeschoold. De scholing wordt door het hospice aangeboden. Als vrijwilliger krijgt u professionele coaching en begeleiding. In een prettige werksfeer bieden wij u de kans  te werken aan persoonlijke groei. In en om het huis bent u verzekerd en reiskosten worden vergoed.

Voor informatie of een vrijblijvend gesprek met Anita Hoedjes of Janetta Veenstra kunt u bellen met 0223 612175. U kunt zich ook aanmelden via onderstaande link. Dan nemen wij contact met u op.
Meldt u zich hier aan.

Inschrijving vrijwilliger

Vrijwilliger bij:
Copyright 2019 Zorg aan Zee