Missie & visie

Missie

Wij bieden deskundige zorg in een huiselijke omgeving aan mensen die palliatieve terminale zorg of in een specifiek behandeltraject tijdelijke zorg nodig hebben. De gast behoudt te allen tijde de eigen regie.

Visie

Stichting Zorg aan Zee biedt zorg in een warme en huiselijke sfeer, waarbij wij liefdevolle en oprechte aandacht hebben voor onze gasten en diens naasten en de dingen die zij belangrijk vinden. We hebben respect voor ieders eigenwaarde. We zijn een tolerante organisatie, waar ieder mens - van co√∂rdinator tot vrijwilliger, van verpleegkundige tot gast - kleuring geeft aan de dag. Gasten kunnen worden opgenomen onafhankelijk van hun afkomst, geaardheid, inkomen of levensbeschouwing.

Copyright 2022 Zorg aan Zee