Missie

Wij bieden deskundige zorg in een huiselijke omgeving aan mensen die palliatieve terminale zorg of in een specifiek behandeltraject tijdelijke zorg nodig hebben. De gast behoudt te allen tijde de eigen regie.

Copyright 2020 Zorg aan Zee