Hospicezorg thuis Den Helder

Veel mensen brengen de laatste fase in hun leven het liefst thuis door. Zorg aan Zee biedt voor de dagelijkse, emotionele zorg, voor zowel de patiënt als de familie, geschoolde vrijwilligers. Op die wijze kunnen patiënten, omringd door familie en naasten, in hun vertrouwde omgeving blijven. Naast de professionele thuiszorg en de ondersteuning van de huisarts voor de medische verzorging zijn de vrijwilligers van Zorg aan Zee er vooral voor de emotionele en praktische zorg.

Onze vrijwilligers zijn getraind in de palliatieve terminale zorg. Zij verrichten geen medische, verpleegkundige of zwaar huishoudelijke taken, maar zijn er vooral om de patiënt en de mensen er omheen te ontlasten. Zo krijgen familieleden de gelegenheid om even rust te nemen, een frisse neus te halen of andere zaken te regelen. De zorg wordt zowel overdag als ’s nachts aangeboden.

Hoe wij werken

Via uw huisarts of specialist kunt u worden aangemeld voor Zorg aan Zee thuiszorg. Natuurlijk kunt ook zelf contact met ons opnemen. De dagelijkse leiding van Zorg aan Zee is in handen van Anita Hoedjes en Janetta Veenstra. Deze coördinatoren zijn zowel telefonisch als via de mail bereikbaar.

Een of meerdere dagdelen

Afhankelijk van uw zorgvraag kan de hulp meerdere dagdelen per week of iedere dag worden ingezet. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken naar uw wensen en wij proberen daar de juiste vrijwilliger(s) bij te vinden. 

 

Geen kosten

Onze vrijwilligers zijn er vooral ter ondersteuning van de familie en kunnen zowel overdag als 's avonds en 's nachts komen waken. Aan deze diensten zijn geen kosten verbonden.

Copyright 2022 Zorg aan Zee