Bestuur

De stichting is opgericht op 1 januari 2008 en heeft een statutaire zetel in Den Helder.

Het postadres is:
Duinroosstraat 170
1783 GN Den Helder

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37102492,
met vermelding RSIN: 812929238.

Doelstelling

Het bieden van actieve, integrale zorg voor mensen die ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Onze zorg en aandacht zijn erop gericht om de stervende in het zicht van een naderend einde, samen met de mensen uit zijn of haar eigen omgeving, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.
Onze gasten zijn mensen van wie de levensverwachting globaal gezien minder dan drie maanden is.

Bestuur Zorg aan Zee

Anton Nieland, voorzitter
Koen Lesterhuis, penningmeester
Ruud Ramaekers, secretaris
Maarten Schop, bouwkundige en technische zaken
Albert Kisteman, lid
Jan Geert Tans, lid 

Bestuur Hospice Zorg Den Helder

Duinroosstraat 170
1789 GN Den Helder
info@zorgaanzee.nu

Coördinator

Janette Veenstra 

Janetta Veenstra

Waarnemende coördinatoren, v.l.n.r. Louise, Caroline en Coby

Zorg aan Zee

Onze mensen

In het hospice worden onze gasten 24 uur per dag begeleid en verzorgd door een team van verpleegkundigen en ondersteund door 130 vrijwilligers. Zij hebben een bewuste keuze gemaakt om te komen werken in ons hospice.

Tijdens trainingen worden medewerkers goed voorbereid op hun taken. Zij weten dat onze gasten voorop staan en voelen goed aan wanneer een gast ruimte nodig heeft of juist zorg en aandacht.

Vrijwilligers helpen bij de verzorging van de gasten; altijd in overleg en in samenwerking met de verpleging en eventuele naasten. Desgewenst kunnen familieleden en vrienden van onze gasten een belangrijke rol spelen bij de verzorging. Zij zijn altijd welkom.

DAGELIJKSE LEIDING
Anita Hoedjes en Janetta Veenstra hebben de dagelijkse leiding van het hospice.

Copyright2023 Zorg aan Zee