Bestuur

De stichting is opgericht op 1 januari 2008 en heeft een statutaire zetel in Den Helder.

Het postadres is:
Duinroosstraat 170
1783 GN Den Helder

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 37102492,
met vermelding RSIN: 812929238.

Doelstelling

Het bieden van actieve, integrale zorg voor mensen die ziek zijn en voor wie geen genezing meer mogelijk is. Onze zorg en aandacht zijn erop gericht om de stervende in het zicht van een naderend einde, samen met de mensen uit zijn of haar eigen omgeving, een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te bieden.
Onze gasten zijn mensen van wie de levensverwachting globaal gezien minder dan drie maanden is.

Bestuur Zorg aan Zee

Wiebrand Top, voorzitter
Albert Kisteman, penningmeester
Sieuw van der Welle, secretaris
Maarten Schop, technische zaken en bouwbegeleider
Koen Lesterhuis, lid
Jan Geert Tans, lid
Anton Nieland, lid
Ruud Ramaekers, lid

Bestuur Hospice Zorg Den Helder

Duinroosstraat 170
1789 GN Den Helder
info@zorgaanzee.nu

 

Copyright 2019 Zorg aan Zee