ANBI

Zorg aan Zee Den Helder

Stichting Zorg aan Zee is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
RSIN/fiscaal nummer: 8129.29.238

Onze missie

Wij bieden deskundige zorg in een huiselijke omgeving aan mensen die palliatieve terminale zorg of in een specifiek behandeltraject tijdelijke zorg nodig hebben. De gast behoudt te allen tijde de eigen regie.

Onze Visie

Stichting Zorg aan Zee biedt zorg in een warme en huiselijke sfeer, waarbij wij liefdevolle en oprechte aandacht hebben voor onze gasten en diens naasten en de dingen die zij belangrijk vinden. We hebben respect voor ieders eigenwaarde. We zijn een tolerante organisatie, waar ieder mens - van coördinator tot vrijwilliger, van verpleegkundige tot gast - kleuring geeft aan de dag. Gasten kunnen worden opgenomen onafhankelijk van hun afkomst, geaardheid, inkomen of levensbeschouwing.

Onze Doelstelling. het bieden van zorg in een huiselijke omgeving (hospice) aan mensen die in de laatste fase van hun leven palliatieve terminale zorg nodig hebben of die in een speciaal zwaar behandeltrajec zitten en tijdelijke zorg nodig hebben.

Inkomsten worden verkregen uit overheidssubsidies, vergoedingen van zorgverzekeraars, declaraties van patienten, alsmede giften, donaties en schenkingen.

Onze financiën worden beheerd door de penningmeester van de Stichting en jaarlijks door een accountant gecontroleerd. Het jaarverslag wordt gepubliceerd op de website. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester en wordt besteed aan de exploitatie van de Stichting. Het exploitatieresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve voor onderhoud en instandhouding van het pand. 


Klik hier voor Beloningenbeleid.

Klik hier voor Publicatiegegevens jaarverslag 2022

Copyright2024 Zorg aan Zee